Powered by SVOL

27 maart 2020

Voor ons allemaal is de wereld plotseling veranderd. En dagelijks krijgen we nog nieuwe informatie. Wat we de ene dag beslissen kan een volgende dag weer anders zijn. Dat veroorzaakt veel onzekerheid bij onze leerlingen, ouders en onszelf. Toch moeten we allen in deze omstandigheden zo goed mogelijk doorgaan. Allereerst hoop ik dat jullie, leerlingen, en u, ouders, in goede gezondheid zijn. Dat is het belangrijkste. Ondertussen proberen wij ons onderwijs zo goed mogelijk op afstand te geven en elkaar te steunen.

Online lesgeven

Door de overval van het Coronavirus waren we natuurlijk niet voorbereid op een snelle overschakeling naar online lesgeven. De docenten hebben zich enorm ingespannen om de leerlingen zoveel mogelijk op gang te helpen om vanuit huis voortgang te hebben. Daar verdienen ze onze complimenten voor. 

We merken inmiddels ook dat door het enthousiasme van docenten er veel verschillende manieren van lesgeven, contact opnemen en online werken zijn ingezet. We begrijpen dat dat voor leerlingen en ouders ook verwarrend kan zijn. Vandaar dat we druk bezig zijn één digitale leeromgeving voor te bereiden, TEAMS van Microsoft, naast Magister natuurlijk. De licenties zijn inmiddels afgesloten en de technische inregeling is volop bezig. Zodra we het op orde hebben krijgen alle leerlingen en ouders direct bericht.

Controle emailadres leerlingen
Om de leerling goed te kunnen bereiken vragen we alle leerlingen om hun emailadres in Magister te controleren en eventueel aan te passen. Kijk op de helpdesk hoe je dat moet doen. 

Hierbij de URL: https://www.svol.nl/ict-helpdesk/

Overgang leerlingen einde schooljaar
Van meerdere ouders krijgen we vragen over de overgangsbepalingen, de doorstroom naar het komend schooljaar. Die doorstroomnormen staan op de site van de school. Op dit moment weten we nog niet of die aangepast moeten worden. Dan moeten we in de loop van de komende tijd bepalen. Veel zal afhangen van de beslissing wanneer we weer opengaan als school. Maar het heeft onze aandacht.

Examenkandidaten
Voor onze examenkandidaten is de afgelopen week een vreemde ervaring geweest. Maandag nog toetsen gemaakt en vanaf dinsdag is alles ineens anders. Het centrale examen is vervallen, de schoolexamens nu des te belangrijker. We hebben tot 6 april de tijd genomen om alles goed voor te bereiden. Alleen voor de basis en Kaderleerlingen starten we komende week al met het afnemen van korte toetsen. Zij hebben hier allemaal inmiddels bericht over gehad.

De leerlingen van 4TL, 5Havo en 6VWO zullen in de loop van komende week een toetsrooster ontvangen om de laatste schoolexamens af te ronden. Die toetsen zullen niet eerder dan vanaf 7 april afgenomen worden. Hou daar dus rekening mee. Ook hebben we een voorlopige planning voor inhaaltoetsen en herkansingstoetsen opgesteld. 

De hele planning is erop gericht dat we de eindexamenleerlingen voor 1 juni 2020 een definitieve uitslag kunnen meedelen. Let wel: alles onder voorbehoud.

Belangrijke data (onder voorbehoud)

Maandag 30 maart 2020start afname korte toetsen Basis- en Kaderleerlingen
Dinsdag  7 april 2020start afname toetsen 4TL, 5H, 6V
Vrijdag 10 april 2020inhaaltoetsen
Maandag 13 april 2020inhaaltoetsen
Vrijdag 17 april 2020bepaling voorlopige einduitslag
Maandag 4 mei 2020nog niet geslaagde leerlingen geven 1 of 2 herkansingen op
Maandag 11 tot vrijdag 15 mei 2020afname herkansingstoetsen
Dinsdag 19 mei 2020bepaling definitieve einduitslag
Woensdag 20 mei 2020bepalen vervolg voor niet-geslaagde leerlingen

Op dit moment kennen we de zak/slaagregeling van de overheid nog niet. En ook niet hoe gezakte leerlingen nog een herexamen zouden kunnen doen.  We houden u op de hoogte.

We wijzen erop dat leerlingen deze hele periode vrij houden om hun schoolwerk te doen. 

Het is voor niemand een makkelijke tijd. We moeten er samen – ouders, leerlingen en school, voor zorgen dat we dit schooljaar voor alle leerlingen goed kunnen afronden. Dat vraagt om veel contact en ook begrip voor de wijze waarop we de uitdagingen aangaan. 

Tenslotte, ik wil alle ouders die ons de afgelopen weken hebben gesteund, raad hebben gegeven en meegedacht danken voor hun vaak bemoedigende berichten. Dat doet ons goed. 

Leerlingen, zorg dat je voortgang houdt. Ouders, steun uw kind bij het leren maar zorg ook voor ontspanning. We doen het samen. Tenslotte een gedicht wat mij raakte.

Gedicht
nu de stemmen zijn verstild en de lampen zijn gedoofd in de theaters
in de musea
in de massa
nu de redelijkheid de weg kwijt is
niet meer vertolkt en gefilterd kan worden
door kunst
maar een virus onze paden van
troost afsnijdt
we rotondes worden van paniek

nu we naar binnen keren
naar buiten graaien
nu we maskers opzetten
daarmee
ons ware gezicht laten zien

het dierlijke instinct om zich heen bijt
angst muren bouwt van wc papier
en bunkers bouwt van blikken voer
nu overleven geen gewoonte meer is
kruipen oude monsters
uit de spelonken van onze brave glimlachjes
uit de grond van onze brave aangeharkte
tuinen

maar ook
zijn er mensen die een dans aan gaan
met de angst
mensen die de monsters in ons muilkorven
de telefoonlijnen openen voor luisterende oren
er staan mensen op balkons
om troost te zingen voor wie wegkwijnt
die boodschappen dragen voor wie niet dragen kan
mensen die de paden verleggen
zodat we de lente weer zien
tussen alle betegelde regels en angsten door

nies en hoest
in de hoekjes van je zijn
ontsmet elke ontmoeting
steriliseer elke groet
kruip onder een steen tot je geen besmettingshaard meer bent
wacht tot de pestmeesters komen
als je ziek blijkt
en wacht op goedkeuring
in drievoud
om te genezen
dank dan de dokters met oneindig
grote dank
maar genees alsjeblieft
we willen niemand kwijt
of je nu tachtig bent
of twintig
we willen je niet kwijt

Renée Luth, Stadsdichter Groningen

Met vriendelijke groet,

René Leber
Rector De Rietlanden

25 maart 2020 – Informatie voor examenkandidaten

Gisteren heeft de minister van Onderwijs bekend gemaakt dat de Centraal Schriftelijke Eindexamens en Praktijkexamens dit jaar komen te vervallen. Deze maatregel moet de examenleerlingen en de school de ruimte geven om met vertrouwen de laatste periode van de schoolloopbaan af te kunnen sluiten. De scholen krijgen langer de tijd om deze schoolexamens op een correcte wijze met de kandidaten af te ronden. De schoolexamencijfers worden gebruikt om te bepalen of de kandidaat geslaagd is.

Voor het uitvoeren van de zak-slaagregeling ontvangen scholen een nieuwe regeling van het Ministerie van Onderwijs. Zodra deze regeling bij ons bekend is zullen wij een nieuw tijdpad opstellen zodat duidelijk is op welke manier wij het jaar gezamenlijk af kunnen maken.

Het betekent dat onze school tot 6 april dicht is voor leerlingen en dat er voor leerlingen uit de TL, havo en vwo geen examenactiviteiten georganiseerd worden op school. Voor leerlingen uit de basis/kader klassen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Dat gebeurt altijd op initiatief van de docent.

Natuurlijk blijven wij de examenleerlingen online ondersteuning bieden en zal er geoefend worden en informeren wij u zodra wij meer informatie hebben. We begrijpen dat deze situatie veel vraagt van een ieder, maar zijn ook blij dat er nu een duidelijke uitspraak is over het verloop van de examens.

Met elkaar zullen wij ons best doen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de kans krijgen om hun schoolperiode op de Rietlanden met een diploma af te ronden.

Houd de moed erin en blijf studeren. Het zijn de laatste loodjes

Met vriendelijke groet,

René Leber, rector SG De Rietlanden

Update 24 maart 2020 – 2

Vanochtend hebt u van ons een bericht ontvangen dat we hebben besloten alle toetsen voor vandaag niet door te laten gaan. Dit heeft er niet voor gezorgd dat de onzekerheid over de toekomst bij jullie en ons minder is geworden. 

We begrijpen dat er vanuit bronnen reeds wordt geschreven over het niet doorgaan van het centraal examen, maar we wachten het definitieve besluit van de minister af op basis waarvan wij besluiten kunnen nemen.

We vinden echter dat we niet van leerlingen kunnen vragen zich in afwachting van een besluit toch voor te bereiden op examens en toetsen van morgen en de rest van de week.

Daarom hebben we zojuist besloten alle examens en toetsen (schriftelijk en mondeling) in ieder geval tot en met 27 maart af te gelasten.

Dit betekent dat de rest van deze week op ISG Arcus, De Rietlanden en de SGL geen examens en toetsen meer worden afgenomen. Zo kunnen we de leerlingen en onszelf de tijd geven het verwachte besluit van de minister in praktijk te brengen.

We hopen dat dit besluit rust en duidelijkheid geeft voor de komende dagen en houden u op de hoogte van het besluit van het ministerie en de gevolgen voor onze scholen.

Update 24 maart 2020

Naar aanleiding van een bericht van de VO-raad, een vertegenwoordigende instantie van het alle Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs, hebben wij besloten in ieder geval voor vandaag de schoolexamens op al onze scholen op te schorten.

Er is naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet grote onduidelijkheid ontstaan, waarbij iedereen zich afvraagt hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van toetsen op school.

Minister Slob heeft aangegeven vandaag hierover een beslissing te nemen en wij nemen daarom een time-out tot hij dit besluit aan ons kenbaar heeft gemaakt en ons meer duidelijkheid heeft gegeven.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Update 20 maart 2020

Vanaf maandag gaan onze scholen mondjesmaat open voor examenleerlingen die schoolexamens moeten doen. U ontvangt van de school van uw kind meer informatie over de schoolexamens en CSPE’s.

Voor deze examens gelden de volgende voorschriften:

 • Als een leerling milde gezondheidsklachten heeft, blijft hij of zij thuis. Dit heeft geen gevolgen voor de herkansingsmogelijkheden.
 • Bij schoolexamens dient u uw kind elke dag opnieuw ziek te melden. U meldt uw kind ziek door een mail te sturen naar receptie@rietlanden.nl .
  Vermeld in de mail duidelijk de naam, klas en school van uw kind. U wordt diezelfde dag nog teruggebeld door één van onze medewerkers om te horen hoe het met uw kind gaat.
 • Wij zorgen voor een veilige en gedesinfecteerde ruimte om de schoolexamens te maken.
 • De school is echt alleen open voor leerlingen die een schoolexamen maken op het moment dat er een schoolexamen is. Verder is de school gesloten.
 • De leerlingen en medewerkers volgen de hygiënevoorschriften, zoals geadviseerd door de rijksoverheid.

Bereikbaarheid school
Onze receptie is dagelijks van 9 tot 14 uur telefonisch bereikbaar. Daarbij adviseren wij u vragen zoveel mogelijk te mailen naar communicatie@svol.nl. Geeft u – indien van toepassing – in de mail aan op welke van onze drie scholen uw vraag betrekking heeft.

Topdesk voor ICT-problemen
Voor leerlingen met ICT-problemen waar de docent ze niet bij kan helpen, stellen wij Topdesk beschikbaar. Dit is een platform waar leerlingen handleidingen kunnen vinden van diverse applicaties en waar ze eventuele problemen kunnen melden.

De handleiding voor het gebruik van Topdesk is te vinden op https://www.svol.nl/ict-helpdesk/

Update 18 maart 2020

Na een korte periode van voorbereidingen kunnen de leerlingen vanaf vandaag zoveel mogelijk duidelijke opdrachten voor thuiswerk in Magister tegemoet zien. Ook zullen docenten duidelijk communiceren op welke manier leerlingen bij hen terecht kunnen voor vragen. Er is in ieder geval afgesproken dat leerlingen iedere schooldag tussen 9 en 12 bij hen terecht kunnen. Sommige docenten zullen daarbij nog andere afspraken met de leerlingen maken.

Natuurlijk is het zo dat sommige docenten al verder zijn in hun digitale ontwikkeling. De komende tijd zullen we zoveel mogelijk van elkaar leren om ervoor te zorgen dat onze eigen mogelijkheden en vaardigheden op dit gebied zich ontwikkelen.

Op dit moment is er wel een probleem met Magister. Zij geven aan dat hun systemen grote moeite hebben met de ongebruikelijk hoge vraag die is ontstaan door de situatie met het Coronavirus. Daardoor kunnen op dit moment leerlingen en ouders problemen ervaren met inloggen. Ze hebben ons verzekerd alle zeilen bij te zetten om dit op te lossen.

Overigens ervaren alle digitale leerlingvolgsystemen deze problemen. Wij hopen dat de oplossing nabij is, want ook wij zijn hier van afhankelijk om alle leerlingen te kunnen voorzien van relevante informatie.

Voor het onderwijs op afstand zullen er allerlei digitale middelen worden ingezet. Het kan daardoor voorkomen dat leerlingen behoefte hebben aan hulp op dit gebied.

Daarom ontvangt u morgen uitleg over de manier waarop ook leerlingen gebruik kunnen maken van de ICT-afdeling van onze scholen.

Zoals gistermiddag bekend is geworden, hebben we van de overheid ruimte gekregen om examenleerlingen hun schoolexamens en CSPE’s te laten maken.

Uiterlijk morgen ontvangt u van de school van uw kind meer informatie over de manier waarop deze schoolexamens en CSPE’s zullen worden vormgegeven. De landelijke maatregelen ten aanzien van gezondheid, hygiëne en afstand zijn hierbij uiteraard leidend.

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Update 17 maart 2020

Zojuist is bekend geworden dat er iets veranderen zal in de manier waarop wij de examenleerlingen voor kunnen bereiden op hun eindexamen.

Wij zijn in afwachting van wat dit precies betekent en daarom ontvangt u morgen een nieuw bericht van ons. Het is mogelijk dat wij door deze nieuwe maatregel een deel van de schoolgebouwen weer gaan gebruiken.

Voor nu is het wel belangrijk om rekening te houden met het volgende:

Al ons personeel, inclusief receptie, conciërges en leerlingenadministratie, werkt vanaf morgen volledig thuis. Dit betekent dat u vanaf nu voor vragen het beste een mail kunt sturen naar communicatie@svol.nl Onze afdeling communicatie heeft het deze dagen erg druk, maar doet er alles aan om uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Omdat de scholen voorlopig gesloten zijn, hoeft u uw kind bij ziekte niet meer bij ons af te melden.

Indien u vragen van onderwijsinhoudelijke aard hebt, kunt u die ook stellen aan de afdelingsleider van uw kind. Zij zijn per mail goed bereikbaar.

Zoals gezegd ontvangt u morgen weer een bericht van ons.

Update 16 maart 2020

Vandaag is de eerste dag dat alle scholen in Nederland gesloten zijn. Sinds vanochtend vroeg zijn wij in overleg over de te nemen stappen.

Duidelijk is dat wij grofweg voor twee taken staan:

 • Het organiseren van opvang voor leerlingen van ouders in zogenaamde cruciale beroepen.
 • Manieren vinden om onze leerlingen op afstand onderwijs te kunnen geven.

Opvang

Leerlingen waarvan beide ouders (of in het geval van een eenoudergezin uiteraard één ouder) werkzaam zijn in één van de door de overheid vastgestelde cruciale beroepen, komen in aanmerking voor opvang.

Wij kunnen deze leerlingen iedere schooldag tussen 9.00 en 14.30 uur opvang bieden. Wel vragen wij u deze opvang aan te vragen via www.svol.nl/opvang/, zodat wij weten welke inzet van medewerkers er vereist is.

U kunt u kind(eren) aanmelden tot vandaag (16 maart) 20.00 uur.

Kijk voor de volledige lijst van cruciale beroepen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Onderwijs

De komende drie weken zullen er, behalve de leerlingen in de opvang, geen leerlingen op school zijn. Dit betekent dat wij manieren moeten vinden om op afstand onderwijs te verzorgen. Leerlingen in de examenklassen en voorexamenklassen hebben hierbij prioriteit.

De schoolexamens zijn weliswaar opgeschort, maar wij adviseren uw kind dringend om zich wel te blijven voorbereiden op examens en toetsen.

Onze zoektocht naar oplossingen is in volle gang, maar ik doe ook een beroep op u als ouder om samen met uw kind in Magister te kijken en te bespreken op welke manier uw kind aan de slag kan.

De overheid heeft toegezegd ons deze week meer informatie te geven over de examens. Voor het maken van goede plannen zijn wij afhankelijk van deze informatie.

Het is onze bedoeling om vanaf woensdag met een (voorlopige) oplossing aan de slag te kunnen, waarbij de leerlingen verder kunnen en ruimte krijgen om vragen te stellen aan hun docenten. Daarover morgen in de loop van de middag meer.

Onze medewerkers

De medewerkers, onderwijzend en onderwijsondersteunend, werken conform de landelijke maatregelen zoveel mogelijk vanuit huis. Ook voor hen geldt dat zij veelal een gezin met kinderen hebben waar wij zoveel mogelijk rekening mee willen houden.

Wij vragen ook uw begrip hiervoor. Het verzoek om uw kind thuis te houden met verkoudheidsklachten of ernstiger blijft onverminderd van kracht.

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.


Update 15 maart 2020

Zojuist is bekendgemaakt dat de overheid de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft uitgebreid. Eén van de nieuwe maatregelen is een sluiting van alle scholen in Nederland. 

Daarom zijn vanaf morgen tot en met in elk geval 6 april ISG Arcus, SG De Rietlanden en de SGL gesloten. 

Voor leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, zullen wij een oplossing organiseren. Wat deze oplossing precies zal zijn, gaan wij morgen met elkaar bespreken. Wij krijgen hiervoor in de komende week meer informatie van het ministerie van onderwijs.We zullen tevens bespreken op welke manier wij opvang van leerlingen kunnen realiseren voor kinderen van ouders in zogenaamde vitale beroepen.

Voor nu gelden in ieder geval de volgende afspraken:

 • Leerlingen ontvangen morgen een rooster, waarin staat wanneer zij op dinsdag hun eventueel achtergelaten boeken uit hun kluisje kunnen ophalen op school.
 • Leerlingen van ouders in zogenaamde vitale beroepen kunnen vanaf 12 uur op onze school terecht. 

De sluiting van scholen is een uitzonderlijke maatregel, maar dat is de situatie met dit nieuwe coronavirus ook. Wij zullen er alles aan doen om er uiteindelijk voor te kunnen blijven zorgen dat jongeren in Lelystad goed onderwijs kunnen volgen. 

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de maatregelen op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten