Powered by SVOL

Structuurafdeling

 

Met ingang van volgend schooljaar wordt de pilot ‘structuurafdeling’ gelanceerd op De Rietlanden: een aparte afdeling binnen de school waar leerlingen met lwoo- en basisadvies onderwijs krijgen in een kleine, vertrouwde setting met extra veel structuur. Op basis van de specifieke onderwijsbehoefte wordt deze groep aangevuld met leerlingen die een kaderadvies hebben. Het betreft drie eerste klassen en vier tweede klassen.

 

Eva Versteeg en Nick Evers, twee initiatiefnemers en docenten van de nieuwe Structuurafdeling op De Rietlanden.

 

“Herkenbaarheid en voorspelbaarheid staan centraal. Daarom hebben we een klein team van vaste docenten, geen onbekende invallers en alleen docenten die bewust kiezen voor deze doelgroep. Daarbij bewegen we dus ook duidelijk in de richting van de toekomstige scholen. Denk daarbij ook aan een gezamenlijke dagopstart en blokroosters.”

 

Onderwijsvernieuwing speelt ook een rol in de onderwijsaanpak, zowel op pedagogisch als op didactisch vlak. Ouderbetrokkenheid krijgt bijvoorbeeld een speciaal plekje. “We zijn bezig vanuit een positieve aanpak, waarbij we altijd in gesprek willen zijn. Ook als het goed gaat. Daarom gaan we ouders ook nadrukkelijk betrekken bij projecten en (feestelijke) periodeafsluitingen. Onderwijsinhoudelijk gezien gaan we vooral inzetten op projectmatig werken waarbij betekenisvol onderwijs en een vakoverstijgende benadering de kern vormen.”

 

Vrijwel alle ouders zijn erg positief over dit project. Zij zien ook dat hun kind behoefte heeft aan extra veel structuur. “Het project is geslaagd als we onze ideeën hebben waargemaakt en we dat terugzien in gedrag en leerresultaten. Als ieder kind zich veilig, gewaardeerd en gestimuleerd voelt. Dat gaan we ook meten. Toch is het ook nu al geslaagd, want we zetten dit op met een klein en hecht team, waarbij we elkaar goed aanvullen. Dit geeft enorme energie.”

 

 

 

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X