Powered by SVOL

Vooraf

>> Meteen door naar de overgangscriteria van De Rietlanden<<

 

 

 Algemeen

  1. Een stijgende lijn in de rapportcijfers wordt positief gewaardeerd en een dalende lijn negatief.
  2. Bij het vaststellen van het gemiddelde jaarcijfer wordt de tweede decimaal afgekapt: 5.49 wordt 5.4, 6.57 wordt 6.5 etc.
  3. Twee keer blijven zitten in hetzelfde leerjaar in dezelfde leerweg (bij voorbeeld 3tl, 4havo) is niet toegestaan: er wordt in overleg met de ouder(s) / verzorger(s) van de leerling gezocht naar een verstandig vervolg op De Rietlanden of (vaak meer waarschijnlijk) op een andere school.

 

Procedure bij zittenblijven

De rapportvergadering neemt een besluit over een leerling op grond van zijn / haar resultaten en de verwachtingen over hem of haar. Leerlingen met resultaten die niet voldoende zijn om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar:

  • Krijgen het besluit `niet bevorderbaar `.
  • Naast dit besluit krijgt de leerling een advies van de vergadering, waarbij leidraad is wat het meest wenselijk is voor de loopbaan van de leerling.

 

Bovengenoemd advies kan zijn:

  • De leerling doet het leerjaar over, al dan niet met een aanpassing/aanpassingen in het pakket (ouders kunnen het advies naast zich neerleggen, maar niet het besluit ‘niet bevorderbaar’ ongedaan maken).
  • Overstap naar een andere afdeling of een andere school (Ouders kunnen dit advies naast zich neerleggen).

 

Procedure bij zittenblijven volgend op een leerjaar binnen dezelfde afdeling waarin de leerling heeft gedoubleerd.

De rapportvergadering neemt een besluit over een leerling op grond van zijn / haar resultaten en de verwachtingen over hem of haar. Leerlingen met resultaten die niet voldoende zijn om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar:

  • Krijgen het besluit ‘niet bevorderbaar`.
  • En indien het een leerling betreft die het jaar daarvoor in dezelfde afdeling ook is blijven zitten, neemt de vergadering een besluit over het vervolg voor de leerling. Dit besluit kan zijn dat de leerling de schoolloopbaan niet aan De Rietlanden in dezelfde afdeling mag vervolgen. In dat geval zal worden besloten dat de leerling ófwel naar een andere afdeling binnen school afstroomt ófwel een andere opleiding/school zoekt. De school heeft zich in dat laatste geval ervan vergewist dat er een andere opleiding/school voor de leerling beschikbaar is.

De vraag of dit besluit genomen zal worden is met name aan de orde als de vergadering reden heeft aan te nemen dat een vervolg in dezelfde leerweg als uitkomst zal hebben dat de leerling ongediplomeerd de school zal verlaten.

  • Ouders kunnen tegen deze besluiten in beroep gaan op procedurele gronden.

 

Wanneer in de loop van het schooljaar een leerling andermaal dreigt te blijven zitten ligt in de procedure besloten dat de mentor tijdig ouders op de hoogte brengt van de voortgang in leerprestaties van de leerling en de opvattingen van de docentenbijeenkomsten. En ook spreekt de mentor (en/of de decaan) met hen de andere mogelijkheden door, De mentor registreert het gesprek in Magister. ‘Tijdig’ houdt in deze in dat dit niet later is dan in de week na de rapportvergadering over het tweede rapport.

 

Een leerling heeft overigens het recht om het examenjaar nogmaals te doorlopen op De Rietlanden, ongeacht of hij/zij in het voorexamenjaar is blijven zitten.

 

In beroep gaan tegen een besluit van de overgangsvergadering

 

Fout in de procedure

Ouders / verzorgers kunnen tegen een besluit van een ‘overgangsvergadering’ beroep aantekenen bij de schoolleiding. Er kan alleen tegen zo’n besluit in beroep worden gegaan als er een fout is gemaakt bij de overgangsprocedure. Een verzoek om een beroepsgesprek zal alleen dan worden gehonoreerd als er in beroep wordt gegaan op procedurele gronden.

 

Wat zijn procedurele gronden?

Procedurele gronden zijn bij voorbeeld het niet in acht nemen van de overgangscriteria, het niet nakomen van gemaakte afspraken die achteraf controleerbaar zijn, het meewegen van elementen die geen rol mogen spelen bij het besluit, het niet ter vergadering meewegen van zwaarwegende omstandigheden die wel bekend waren e.d.

 

Welke rol kunnen zwaarwegende omstandigheden spelen?

Zwaarwegende omstandigheden spelen wel degelijk een rol, maar niet achteraf. Ze zijn namelijk van belang bij het bepalen van een standpunt door een vergadering. De vergadering moet daarom op de hoogte zijn van deze omstandigheden. Om die reden moeten ze voorafgaand aan de overgangsvergadering bij de mentor gemeld zijn. Daardoor kunnen ze mee worden gewogen als de vergadering tot een besluit komt. Achteraf deze argumenten bij de mentor of de schoolleiding melden, heeft geen zin en de aanvraag voor een beroepsgesprek op grond van zwaarwegende omstandigheden zal in dat geval niet gehonoreerd worden.

 

Wat is de termijn van reageren?

Ouders / verzorgers die beroep willen aantekenen tegen een besluit van de overgangsvergadering moeten dit schriftelijk doen.

Dit beroep moet zo snel mogelijk na het laatste mentorspreekmoment zijn aangeleverd bij de school. Als de mentorspreekavond op woensdagavond is, dan is dat uiterlijk vrijdag 10.00 uur, ter attentie van de schoolleiding. In dit beroep staat verwoord waartegen beroep wordt aangetekend en op welke gronden.

De uitnodiging voor een gesprek volgt zo spoedig mogelijk, waardoor in principe het beroepsgesprek op de eerste dag van de vakantie kan plaatsvinden en een definitieve beslissing aan het begin van de vakantie kan worden genomen.

 

Feitelijk is de termijn voor een beroep zes weken. Dat is echter in het geval van een beroep indienen tegen een beslissing van een overgangsvergadering zeer onhandig. Immers dat leidt tot onzekerheid bij de partij die beroep aantekent en maakt dat een leerling bij toewijzing van het beroep nog niet bij de juiste klas is ingedeeld, niet de juiste boeken heeft ontvangen etc. een korte termijn (anderhalve dag) is zowel in het belang van de organisatie als ook in het belang van de partij die beroep aantekent.

 

Uizondering: 1e klassen

Voor de eerste klas is vastgelegd dat ouders / verzorgers tegen een overgangsbesluit van de rapportvergadering in beroep kunnen gaan op grond van ‘afwijkingscriteria’. Die houden in dat ouders / verzorgers na overleg met de mentor kunnen kiezen voor plaatsing in een tweede klas met een niveau dat 1 niveau hoger ligt dan het besluit van de vergadering als binnen bepaalde afwijkingscriteria wordt gebleven. Deze staan beschreven bij de overgangscriteria voor de 1e klas. Als de leerling binnen de marges van deze afwijkingscriteria blijft, wordt het beroep toegewezen.

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten