Powered by SVOL
_R9A3859
_R9A3816

Lwoo: leerwegondersteunend onderwijs

 

Leerlingen die worden aangemeld voor het lwoo worden voorafgaand aan plaatsing getest door de orthopedagoog die aan de school verbonden is. Leerlingen die in aanmerking komen voor leerweg- ondersteunend onderwijs, worden in klassen geplaatst die hiervoor bestemd zijn.

 

Aan het eind van het tweede leerjaar gaan deze leerlingen naar een van de beroepsgerichte afdelingen van het vmbo. Leerlingen met een lwoo-indicatie worden in de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) geplaatst, tenzij het advies van de lerarenvergadering anders is vanwege uitzonderlijk goede resultaten van de betrokken leerling, waardoor verwacht mag worden dat hij/zij de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) of eventueel TL kan volgen. De leerling heeft dan al op een eerde moment de overstap gemaakt van BBL-curriculum naar KBL- of TL-curriculum.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Le Grand, afdelingsleider LWOO.

_R9A3859
_R9A3816
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X