Powered by SVOL

Les- en pauzetijden

 

 

De laatste jaren is de school in leerlingaantal sterk gegroeid (in 5 jaar tijd met zo’n 400 leerlingen naar ongeveer 1350).  We starten daarom in het schooljaar 2016-2017 met een proef waarbij de onderbouwleerlingen (klas 1 en 2) op een ander moment eetpauze hebben dan de bovenbouwleerlingen. We doen dat door het 5e lesuur een lengte te geven van 80 minuten inclusief 30 minuten eetpauze. Voor de ene groep begint dat uur met 30 minuten pauze, voor de andere groep eindigt dat uur met 30 minuten pauze.

 

 

Lestijden v2

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X